AARTSENGEL MICHAEL EN DE SAMENLEVING: AANDACHT VOOR VREDE EN VEILIGHEID VOOR IEDEREEN

Een Spirituele Samenleving is een samenleving waar vrede heerst. Iedereen kan zijn/haar hart volgen en zijn/haar unieke talenten tot uiting brengen. Er wordt naar gestreefd de sfeer in de samenleving goed te houden en (langzaam aan) te verbeteren door bereidheid tot vergeven. Dit houdt niet in dat we liefdeloze daden goedkeuren, maar wel dat we bereid zijn gevoelens van angst, schuld, schaamte, haat, woede en verdriet los te laten. Kortom, we laten het duistere los en openen ons voor het Licht in ons – de diepere liefde, vrede, vreugde en rust die (heel) diep in ieders hart te vinden zijn.

Soms kan dit een lastig proces zijn. We ervaren misschien onze eigen angsten en vele tekortkomingen op persoonlijkheidsniveau en tegelijkertijd ervaren we collectieve angst. Bij collectieve angst kan je denken aan de (vaak) wereldwijde sfeer die samenhangt met alle oorlogen, armoede, hongersnood, ziekte, misdaad en milieuvervuiling op aarde. Dit kan als teveel voelen. Hier kan het behulpzaam zijn om de aartsengel Michael om hulp te vragen om ons meer vredig te voelen. Een wereld waar alle mensen in vrede met zichzelf en elkaar leven is een veel meer veilige wereld.

Ik heb een lange tijd niet echt in engelen geloofd omdat ik het onwetenschappelijk vond. Een middelbare school vriendin was echter zo aardig mij een geboortehoroscoop te geven waarin stond dat het goed voor me zou zijn om een boek over engelen te lezen. Ik ben me door de jaren heen meer gaan verdiepen in engelen. Ik zeg zeker niet dat het alles perfect maakte, maar het heeft me vaak geholpen. Ik merkte dat het om hulp vragen van specifieke engelen vaak nog veel beter werkte dan het algemeen om hulp vragen aan engelen.

De naam Michael betekent: Hij die is als God. Kleuren die vaak aan de engel worden toegeschreven zijn indigo, paars, wit en goud. Barbara Brennan beschrijft in haar boek ‘Core Light Healing’ hoe deze engel, tijdens één van haar healingssessies, verschillende geometrische patronen maakte boven een cliënt met zijn zwaard zwaaiend. Michael wordt gezien als een heel sterke engel.

Mocht je christelijk zijn: als je het mij vraagt doen engelen alleen maar de wil van God en is het dus geen probleem ze om hulp te vragen. Als je liever God – de Bron – direct om hulp vraagt, is dit natuurlijk ook prima. Doe hier wat voor jou juist voelt zou ik zeggen.

De wetenschap laat ons weten dat er meer is dan we normaal gesproken kunnen zien met onze fysieke ogen. Bijvoorbeeld: er is ultraviolet licht dat we alleen kunnen zien met wetenschappelijke instrumenten. Toch zijn er dieren zoals vogels en rendieren die in staat zijn ultraviolet te zien. Sommige mensen zijn wat gevoeliger dan anderen. Is het dan zo een vreemd idee dat sommige mensen in staat zijn om bijvoorbeeld (subtiele) energie te zien of voelen die anderen niet of in mindere mate waarnemen?

Ik zeg dus niet dat het om hulp vragen om engelen ‘wonderen zal verrichten’. Maar toch, het kan (in mijn ervaring) zeker helpen om de wereld met wat meer liefde en wat minder angst te bezien, en is dat niet een beetje een wonder?

Voor wie daar interesse in hebben heb ik een meditatie gemaakt met de engel. Je kunt natuurlijk ook zonder de specifieke hieronder staande meditatie te doen de engel om hulp vragen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


AARTSENGEL MICHAEL EN DE SAMENLEVING: AANDACHT VOOR VREDE EN VEILIGHEID VOOR IEDEREEN

DE DRIE KENMERKEN VAN EEN MAATSCHAPPIJ OP WEG NAAR VERLICHTING

ZEVEN DAGEN VAN ROUW: GRAVEN IN DE AARDE OPZOEK NAAR SPIRITUEEL GOUD

AARTSENGEL METATRON EN DE SAMENLEVING: EEN HEMEL OP AARDE ERVAREN

DE KERSTSAMENLEVING: KOMT ALLEN TEZAMEN

DE OPGESTEGEN MEESTER JESHUA EN DE MAATSCHAPPIJ: MEER AANDACHT VOOR UNIVERSELE LIEFDE