EEN SAMENLEVING IN CONACT MET DE BRON

We kunnen een samenleving zijn die in contact staat met de Bron. Een samenleving waarin we ons telkens weer gesteund voelen door de stroom van het Leven. Waarin ieder wordt gevoed door de stroom van het Leven die in alles toegelaten wordt. Een samenleving in contact met de Bron is er één waarin ieder zich steeds weer hernieuwd voelt. Is dit niet het soort samenleving dat we allemaal willen?

We kunnen allemaal contact maken met de Bron. We hebben hiervoor geen priesters nodig. Niet dat het verkeerd is dat er priesters zijn, maar om in contact te komen met de Bron hebben we geen priester nodig. De Bron is voor ieder van ons toegankelijk. Ze is in ieder van ons, en ieder van ons is in haar. In haar verblijven we, in haar verblijft deze hele wereld, dit hele universum. Voel de Bron van Leven die alles omringt en alles doordringt. Het is deze Bron van Leven die we ten diepste Zijn. Het is onze Essentie, ons ware Zelf.

Haal een paar keer diep adem. Laat angsten van je afvallen. Je hebt ze niet nodig. Laat toe dat ze oplossen in de Bron. Ze mogen getransformeerd worden in Licht. Elke onaangename emotie mag oplossen in het Licht. Er is geen reden om aan onaangename emoties vast te houden. Je kunt ze gerust opofferen. Wat heb je eraan?

De Bron vraagt geen echte offers. Het enige wat ze van je vraagt, is om je gedachten aan haar over te geven. Het enige wat ze vraagt is je angsten en alle andere onaangename gevoelens aan haar over te geven. Ze geeft je in ruil daarvoor haar Vrede. Is dat niet een goede ruil?

In een samenleving in contact met de Bron wordt ieders intrinsieke waarde erkend. Ieder maakt immers deel uit van de Bron van Waarde. In een samenleving waarin de energie van de Bron wordt toegestaan behandelen mensen elkaar met respect. Ook worden dieren en de natuur met respect behandeld. Het is een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving!

Ieder geeft in een Bronsamenleving op een andere manier uiting aan de Bron. Het kan zijn dat iemand dit doet als natuurkundige, als schoonmaker/interieurverzorger, als schilder of bijvoorbeeld als componist. Ieder die uitdrukking geeft aan de Bron helpt anderen om meer toegang te krijgen tot Bronenergie. Iedereen die uitdrukking geeft aan Bronenergie voorziet de samenleving hiervan. En dit is wat de samenleving werkelijk nodig heeft.

We zijn het gevoel van verbondenheid in veel gevallen verloren. Het respect voor het leven. Dit werkt verwoestend. Wanneer iemand persoonlijk het gevoel van verbondenheid is verloren, is er de ervaring van verwoesting in het persoonlijke leven. Wanneer een samenleving het contact met de Bron kwijt is, wordt dit ervaren als collectieve verwoesting. Het wordt ervaren als collectief drama. Het is wanneer een samenleving wel in contact staat met de Bron dat er sprake is van harmonie. Wanneer er een natuurlijke ramp plaatsvindt, wordt hier adequaat met veel Liefde op gereageerd. Een samenleving waarvan de inwoners de Bron in grote mate ervaren, is in harmonie met de natuur.

Wat is een reden om te wachten met het scheppen van een Bronsamenleving? Er is geen reden! Het uitstellen van het in contact treden met het Bron, is het uitstellen van geluk en het nog langer laten voortduren van narigheid. Contact met de Bron is het Antwoord met de grote A. Het is Liefde, de Liefde die we allemaal in ons dragen, diep in ons hart. Het is ons hart, dat de poort is naar Liefde. Ons hart is de deur naar de Bron. Laten we hem openen.

“Alleen vanuit het hart kunnen we de hemel aanraken”, zei de mysticus Rumi. Laat het Licht van de Bron naar je toestromen. Elke keer als we dit doen brengen we de samenleving een stukje dichterbij haar welverdiende Vrede. Wereldvrede is mogelijk. Het is een wereld in contact met Bronenergie. Laat haar toe, laat haar stromen, laat je Liefde er zijn. Het is het enige wat jou en anderen werkelijk gelukkig maakt. Het is je meest natuurlijke toestand van Zijn.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Voor meer info zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


EEN SAMENLEVING IN CONACT MET DE BRON

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR