DE GERESETTE SAMENLEVING: HOE HET OOK KAN

Het fragmentarische korte termijn beleid mag over zijn. Onze manier van denken mag gedefragmenteerd worden. Waar het leek dat er geen ruimte was voor nieuwe mooie dingen, blijkt dan dat er zat ruimte is. Wat nodig is, is een reset. Een reset van onze manier van denken wat mogelijk is doormiddel van bijvoorbeeld meditatie. We dienen alles weer in de juiste verhoudingen te zien – vanuit het juiste perspectief. We kunnen inspiratie ‘downloaden’ en meer helderheid verkrijgen over wat te doen. Ik heb het hier over het meer in overeenstemming brengen van ons denken en voelen evenals onze biologische systemen met een diepere dimensie van universele liefde. Ik heb het geenszins over het gebruik van technologie om van mensen cyborgs te maken.

Wanneer we de korte termijn belangen van grote multinationals plaatsen voor het gezond functioneren van het ecosysteem, de volksgezondheid en wereldvrede, dan zien we de dingennietin de juiste verhoudingen. We zien de dingen dan niet in het juiste perspectief. De mensheid verkeert dan niet, zoals Gandhi het waarschijnlijk zou zeggen, in zijn/haar juiste denkgeest (in its right mind). Wat nodig is, is een grote collectieve reset. Een collectieve reset die jij mede kan initiëren. Het begint met erkenning. De erkenning dat een dergelijke reset broodnodig is. Het begint met het kleine beetje bereidheid om hier dagelijks even mee bezig te zijn.

In de ochtend grijpen we niet meteen naar de krant. Als we onze mobiele telefoon pakken dan is dat wegens onze keuze om een aangename geleide meditatie te doen (en natuurlijk kan mediteren ook zonder telefoon). Daarna kunnen we de krant lezen of iets anders waartoe we ons geroepen voelen. We ontbijten bijvoorbeeld met o.a. fairtrade/biologische bananen voor we bijvoorbeeld gaan studeren of werken. Hopelijk stemmen onze studie en werk overeen met onze passie en als dit niet zo is overdenken we dit eens. Is er een mogelijkheid om meer te doen wat we diep in ons hart graag doen? Misschien gaan we naar de sportschool, maken we een wandeling of gaan we iets creatiefs doen.

Als we een petitie tegenkomen die ons aanspreekt dan tekenen we deze. Als het bijna tijd is om te gaan stemmen dan lezen we zo nodig meer over wat de verschillende politieke partijen willen. We willen eens in de paar jaar een weloverwogen keuze maken en natuurlijk stemmen op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijk mogelijke partij. We zetten onzinnige ideeën uit ons hoofd dat stemmen geen zin heeft en beseffen dat we met dat idee alleen maar grote multinationalspleasendoor ze (nog meer) de ruimte te geven. In plaats daarvan nemen we gewoon even kort de tijd om te stemmen als het zover is. We dragen bij aan een collectieve reset.

De dag eindigt desgewenst met een (korte) meditatie. Misschien van slechts 5 à 10 minuten. We zijn dankbaar voor alle liefde en vreugde die we vandaag hebben ervaren en ervaren een nederige trots voor onze eigen bijdrage hieraan. Dit is hoe onze dagen eruit zien. Op deze manier wordt jouw manier van denken evenals die van het collectief gereset. Zo keert (langzaam maar zeker) het tij!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Voor meer info zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE GERESETTE SAMENLEVING: HOE HET OOK KAN

MOETEN WE ONS KWETSBAAR OPSTELLEN?

DE OVERHEID ALS GELUKSMACHINE, JA, JA, JAAAH

EEN SAMENLEVING VAN UNIVERSELE LIEFDE: EEN VIJVER MET BLOEIENDE LOTUSSEN

PINKSTERFEEST: UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INSPIRATIE VOORBIJ ELKE GELOOFSOVERTUIGING

EEN UITLEG VAN DE INLEIDING VAN HET DIKKE BLAUWE BOEK (EEN CURSUS IN WONDEREN)