BLACK PRIDE PROTEST

Even geleden werd mij gevraagd of ik mee ging naar Black Pride Protest 2021. Ik twijfelde even omdat ik niet zo’n zin had in een boos protest, maar toen ik er meer over had gehoord leek me het mooi om naartoe te gaan. (Ik ben overigens niet tegen ‘boze protesten’. Soms hebben mensen die op anderen boos overkomen – en zich misschien ook boos voelen – een goed punt.)

De eerste spreekster was een zwarte vrouw die een prachtige gele jurk droeg. In haar rechterhand had ze een kom met water. Ze sprak over Moeder Aarde die ons in al onze diversiteit – ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid etcetera – helemaal omarmt en ons zoveel goede dingen geeft. Ze sprak over ‘healing’. Soms zei ze ‘therefore, a blessing for the Earth’ waarbij ze wat van het water uit de kom op het gras liet stromen waarop ze stond. Het voelde zuiver, heel diepgaand en krachtig. ‘Wat een inspirerende spreekster!’, dacht ik.

Na haar toespraak volgde een stuk aangename muziek waarna andere gepassioneerde sprekers volgden en er enkele mooie ‘marches’ waren. Het was al met al een maatschappijkritische bijeenkomst met veel aandacht voor vreugde. De sfeer was goed. De presentatrice praatte alles met veel enthousiasme bij elkaar. Wat me toch het meest is bijgebleven, is de toespraak van de eerste spreekster die, hoorde ik van één van de andere bezoekers, toen Sylvana Simons een zetel kreeg in de 2e kamer ook sprak bij BIJ1.

Hoe deze vrouw over Moeder Aarde sprak, deed mij in combinatie met het thema ‘Black Pride Protest’ denken aan mijn favoriete schrijfster Barbara Brennan, die zich als natuurkundige bezighoudt met energetische healing. Op één van haar lezingen zou een bezoeker haar gevraagd hebben ‘Are all angels white?” Ze antwoordde: ‘No, and did you know that God is a Black Woman?’ Hiermee verwijst Brennan naar wat ze vaak de ‘Black Velvet Void’ noemt. Het zou ook de oerbron van al het leven genoemd kunnen worden. Sommigen zouden misschien spreken van de goddelijke Baarmoeder. Brennan beschrijft deze zwart fluwelen leegte als wemelend van ongemanifesteerd leven, vrij van alle angst en vol van vormloze liefde en licht. Het is de grond van het bestaan. We zijn allemaal haar kinderen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


BLACK PRIDE PROTEST

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR