DE SAMENLEVING VAN DWALENDEN: ONTDEK HET LICHT DAT STRAALT!

We wensen diep van binnen allemaal te leven in een samenleving die Licht weerspiegelt. Een vredige, liefdevolle mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Een samenleving waarin ieder werkelijk gelukkig is. Een harmonieuze en vrolijke samenleving. Een samenleving waar niemand ronddwaalt met het gevoel dat er niemand om hem of haar geeft. We wensen een samenleving waarin ieders Innerlijke Licht, onze intrinsieke waarde, wordt erkend.

‘Het Innerlijke Licht, ik geloof daar niet zo in’ zeg je misschien. De soefi-mysticus Rumi zei: “Als de Ene Prachtige niet in jou is, wat is dan dat Licht verborgen onder je gewaad?” Als je van buitenaf naar je gewaad kijkt dan zie je alleen het gewaad. Het is echter hieronder dat het Licht ligt. We dienen ons ‘gewaad van angst’ af te leggen en de ‘naakte’ Waarheid toe te staan. We dienen ons te openen voor de Liefde in ons. Zo ontstaat steeds meer een prettige sfeer.

In een sfeer van liefde wordt de natuur niet verwoest. Dieren worden goed behandeld. We helpen elkaar. De koraalriffen blijven bestaan, de atmosfeer wordt weer schoon en de aarde weer vruchtbaarder. Er wordt niet in de wilde weg gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Fruit wordt niet meer bespoten met ‘gifcocktails’. Een maximaal wettelijk toegestane hoeveelheid van de ene gifsoort en een maximaal wettelijk toegestane hoeveelheid van de andere gifsoort… in totaal te veel… Bijen sterven niet langer door het gebruik van gif. We beseffen dat de bijen nodig zijn voor de bestuiving van gewassen.

In de zeeën drijven niet langer eilanden van plastic. We stoppen met boren naar dat wat uitputtelijk is, zeker wanneer dit aardbevingen veroorzaakt en mensen slapeloze nachten bezorgt. In plaats hiervan richten we ons op het opwekken van energie op veilige duurzame wijzen. We maken gebruik van zonne-energie en windenergie. Waar eerst grote woestijnen lagen, liggen nu zonneparken. Ook de daken van huizen en bedrijven zijn bedekt met zonnepanelen of met prachtige grasvelden met bloemen waarop gerecreëerd kan worden.

Regelmatig worden er mooie festivals gehouden die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Ze vergroten het gemeenschapsgevoel. Muziek en toneelstukken vanuit het hart kunnen mensen verbinden. Een prachtig schouwspel kan een gezamenlijke identiteitsgevoel tot stand doen komen dat voorbij de grenzen van steden, landen, werelddelen, leeftijd, cultuur en huidskleur gaat. Een inspirerend mooi gevoel van hoop omtrent wat voor groots de mensheid gezamenlijk allemaal wel niet kan voortbrengen kan ons overvallen. Een wereld zonder van haar gewaad van duisternis. Een prachtige wereld zonder ziekte, zonder armoede en zonder oorlog en strijd, vol schitterende natuur. Festivals en andere culturele aangelegenheden kunnen ons inspireren ons Hart te volgen en zo bijdragen aan de creatie van iets groots – iets liefdevols dat ons persoonlijke leven overstijgt. We vinden onze plek in de geschiedenis van de mensheid (ook al is deze anoniem) en onze eeuwige plek in het Goddelijke Geheel. Opnieuw ervaren we het gevoel Thuis te zijn waar we gekend zijn als wie we werkelijk Zijn.

Wanneer de Liefde wordt toegestaan zal niemand zich meer alleen voelen. Ontdaan van het ‘gewaad van angst’ hebben we onszelf gevonden, en zo ook elkaar.

Ontdaan van het gewaad

Van angst en diep verdriet

Woede en razernij

Voelen wij ons weer vrij

Vrij om waarlijk te leven

Te geven vanuit ’t Hart

In vrede medeleven

Nu alles is vergeven

Hier is een nieuwe start

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Voor meer info zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE SAMENLEVING VAN DWALENDEN: ONTDEK HET LICHT DAT STRAALT!

MOETEN WE ONS KWETSBAAR OPSTELLEN?

DE OVERHEID ALS GELUKSMACHINE, JA, JA, JAAAH

EEN SAMENLEVING VAN UNIVERSELE LIEFDE: EEN VIJVER MET BLOEIENDE LOTUSSEN

PINKSTERFEEST: UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INSPIRATIE VOORBIJ ELKE GELOOFSOVERTUIGING

EEN UITLEG VAN DE INLEIDING VAN HET DIKKE BLAUWE BOEK (EEN CURSUS IN WONDEREN)