IS SPIRITUALITEIT SLECHTS SOFT EN WAZIG GEDOE WAAR JE NIKS AAN HEBT?

Sommige mensen zijn van mening dat spiritualiteit slechts soft gedoe is waar je niets aan hebt. Dit kunnen overigens aardige mensen betreffen. Mensen die softheid waarschijnlijk bewust of onbewust zien als iets gevaarlijks. ‘Spiritualiteit is wazig’ zeggen mensen. Maar wat is er wazig aan? Zonder je erin te verdiepen blijft het meeste wazig!

Ja, spiritualiteit gaat inderdaad onder andere over zachtaardig zijn. Het gaat over Universele Liefde. Over het ervaren van deze Liefde, het ernaar streven deze te ervaren, je eraan overgeven. Ja, Liefde is inderdaad zacht. Dit proces van overgave aan Liefde om ermee in overeenstemming te komen, voelt echter vaak helemaal niet zo soft. Het gaat over met complete eerlijkheid en mildheid kijken naar je gedachten zodat ze ten goede kunnen veranderen. Het gaat over het je confronteren met al je emotionele blokkades. Het gaat over toestaan, het naar boven laten komen van al je emotionele pijn, verdriet, angst, schuld en schaamte. Al je woede en haat. Deze gevoelens niet ontkennen. Ze mogen worden overgegeven aan de Liefde. Ze mogen verwerkt worden. Hiervoor is echter zoals gezegd bereidheid tot confrontatie nodig. En soms is het goed om hulp te vragen van een medemens, dat is niet slap. Nee, spiritualiteit is zeker niet voor watjes!

Dat mensen soms wat tegen ‘zachtaardig zijn’ hebben, is waarschijnlijk omdat ze het associëren met zwakte. Zachtaardig zijn wil echter niet zeggen dat je geen gezonde grenzen hebt. Zachtaardigheid en kracht zijn niet tegengesteld aan elkaar. Het Taoïsme laat weten dat zachtheid en kracht samengaan. Water is zacht, maar een stroom water kan ook enorm krachtig zijn. In de christelijke traditie vinden we het visioen van de leeuw die naast het lam ligt. Zachtheid en kracht gaan goed samen, daar gaat dit over. Het visioen betreft een beschrijving van het vredesrijk dat voorspeld wordt. Het komt als wordt ingezien dat zachtheid en kracht prima samengaan.

We dienen de Liefde die diep in ons is – die in ons huist – te laten stromen. Hoewel het goed kan zijn dingen stap voor stap te verwerken, dienen we de liefde niet tegen te houden uit angst dat het overweldigend zal zijn. Het is enkel in het toestaan van de Liefde dat onze redding ligt. ‘Schiet niet tekort in je functie om lief te hebben in een liefdeloos oord, gemaakt van duisternis en bedrog, want zo worden duisternis en bedrog ongedaan gemaakt’ stelt het spirituele handboekEen cursus in wonderen(T14.4.4.10). Het is een uitspraak waar ik zelf veel aan heb gehad.

Zonder spiritualiteit – het doen van spirituele oefeningen – zou ik, weet ik wel zeker, behoorlijk bitter zijn en waarschijnlijk ook regelmatig drugs gebruiken als ik nog de ervaring zou hebben op deze aardbol rond te lopen. Dit tweede omdat ik weet dat er iets mooiers is dan deze vaak als hard ervaren wereld. Spiritualiteit gaat over het hebben van een houding waarin je bewust bezig bent met het ervaren van het prachtig Licht dat voorbij deze wereld gaat. Het is zowel overal in deze wereld als er buiten. Onder andere meditatie en oprecht gebed kunnen helpen het te ervaren.

Hoewel ik niet perse tegen drugsgebruik ben en zelf nooit drugs heb gebruikt, veroordeel ik het niet. In sommige tradities worden bepaalde geestverruimende drugs gebruikt. Hoewel ik denk dat dit sommige mensen op weg kan helpen, denk ik dat er altijd veel voorzichtigheid geboden dient te worden. Zeker ook zonder drugs kan de levende Liefde ervaren worden. Waar het om gaat, is het loslaten van de blokkades waardoor onze gezamenlijke stralende Bron niet of in elk geval minder wordt ervaren. Dit loslaten van blokkades is waar spiritualiteit over gaat en dat is onze redding.

‘De zachtmoedigen zullen de aarde beërven’ stelt de Bijbel (Matheus 5.5).Een cursus in wonderenzegt hierover: ‘Zij zullen die dankzij hun kracht letterlijk overnemen’. (T. 2.2.7) Spiritualiteit gaat over zachtheid èn kracht, als èèn.

Als we spiritualiteit werkelijk als praktisch willen ervaren dan zullen we ons erin moeten verdiepen. Alleen zo kunnen we ons de manieren eigen maken om meer universele Liefde te ervaren. Nee, het is niet altijd makkelijk. Maar wat anders dan de Liefde is het waard om naar te streven?

‘Zoek het koninkrijk van God en de rest zal u gegeven worden’ stelt de Bijbel. Zoek de fontein van Liefde diep in je en laat haar water stromen, in heel de samenleving. Sta toe dat de samenleving een steeds liefdevollere plek wordt. Dit is de rest die ons gegeven wordt als we de Liefde in ons -het evenbeeld van God – toestaan alle angst weg te laten spoelen. Het is een werkelijk mens,- dier en milieuvriendelijke samenleving. Soft, krachtig en zeker niet iets wazigs waar je niets aan hebt!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Voor meer informatie zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


IS SPIRITUALITEIT SLECHTS SOFT EN WAZIG GEDOE WAAR JE NIKS AAN HEBT?

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR