EEN SAMENLEVING VAN UNIVERSELE LIEFDE: EEN VIJVER MET BLOEIENDE LOTUSSEN

Liefde is datgene wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, of dit nu wordt erkend of niet. Liefde is dat wat ons diepste wezen is. Het is onze Essentie. In onze Essentie zijn we één met elkaar. Zoals zonnestralen via de zon verbonden zijn met elkaar, zo zijn wij één met elkaar. Zoals golven één zijn met de zee, zo zijn wij één met elkaar. We zijn één in de meeste diepe Realiteit, in de Waarheid oftewel Universele Liefde.

Allemaal zijn we een Deeltje van de Liefde, één ermee. Hoe meer we ons dat herinneren hoe mooier onze ervaringen. Hoe meer mensen zich de Liefde herinneren, hoe beter het de maatschappij vergaat. Hoe herinneren we ons de Liefde? We doen er goed aan om dagelijks in de ochtend minstens vijf minuten aandacht te schenken aan meditatie, aan overgave aan de Liefde, overgave aan het Licht.

Elke dag dient te zijn toegewijd aan de Liefde. Elke dag dienen we de Liefde die we Zijn, stralend als een lotus, toe te staan om te zijn wat zeis. Stralend in een vijver van Universele Liefde: peilloos diep en zonder grenzen. Dat is leven zoals het bedoeld is.

Een cursus in wonderenstelt dat wanneer we in de ochtend vijf minuten doorbrengen met de Heilige Geest – liefdevolle Universele Inspiratie die religies en geloofsovertuigingen overstijgt – deze de hele dag ons denken zal sturen. Dit wil niet zeggen dat de dag perfect zal zijn, maar een stuk beter dan zonder deze sturing. Het is door overgave aan de door de Bron gezonden Kracht dat ons leven steeds meer wordt als een prachtige vijver met lotussen. Levendig en sereen in Stille Kracht. Laten we onszelf overgeven aan de Bron van het leven. Dat transformatie mag plaatsvinden. Bewustwording van het eeuwige Zijn. Haar schitterende Schoonheid en perfectie. Laten we niet wachten. Liefde heeft al zo lang gewacht, op ons, op onze terugkeer naar haar.

Hoe manifesteert gewaarzijn van Universele Liefde zich in de samenleving? Wanneer mensen zich meer en meer gewaar worden van God – de Levende Bron – dan ontstaat steeds meer een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Een duurzame samenleving, in zowel ecologisch als sociaal opzicht. Dit is het soort samenleving dat we in ons Hart allemaal willen. Dit is een samenleving waarin we ons op ons gemak voelen: Een Spirituele Samenleving.

Laat de vijver met lotussen niet buiten je bewustzijn, want je doet jezelf tekort. Waarom zou je je niet steeds van haar bewustzijn? Het is natuurlijk je van haar bewust te zijn, het is je spirituele erfgoed. Net als ieder ander heb je het complete recht Universele Liefde te ervaren: het complete recht te zijn wat je wezenlijk Bent. Stralend als een bloeiende lotus in een vijver van extatisch Licht.

Wij Zijn, onaangetast. Liefde is.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Voor meer info zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


EEN SAMENLEVING VAN UNIVERSELE LIEFDE: EEN VIJVER MET BLOEIENDE LOTUSSEN

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR