DE SAMENLEVING MET STRALENDE KANSEN VOOR IEDEREEN

‘Je hebt je kans gehad, nu is het te laat’, heb je misschien wel eens gehoord. Maar is het ooit echt ergens te laat voor? ‘Je hebt je kans voorbij laten gaan, je verdient niet nog een kans.’ Is dat zo? Kan het zo zijn dat iemand niet nog een kans verdient?

Afgaande op ieders intrinsieke waarde verdient ieder kansen. Ieder verdient kansen om zijn of haar intrinsieke waarde tot uiting te laten komen. Wanneer iemands intrinsieke waarde tot uiting komt, creëert dit kansen voor iedereen! Het creëert mogelijkheden!

Iemand kansen op een gelukkig leven ontzeggen, is jezelf kansen op een gelukkig leven ontzeggen. Het is niet zo dat we leven in een wereld waarin alles zo schaars is dat je maar beter pakken kunt wat je pakken kan. Het is alleen dit soort denken dat schaarste creëert in delen van de wereld. Er is genoeg voor iedereen, als er maar niet gegraaid wordt.

Waarom iemand kansen ontzeggen? Het schept alleen maar onrust en narigheid waar de hele samenleving vervolgens bewust of onbewust onder te lijden heeft. Wanneer iemand de kans op een gelukkig leven ontzegd wordt, brengt dit de hele samenleving omlaag. Wanneer iemand een kans voorbij laat gaan, dient het diegene gegund te worden dat hij of zij een nieuwe kans krijgt. We dienen een samenleving te scheppen waarin kansen blijven circuleren. Niet één of twee kansen en dan de stop erop, maar volop kansen voor iedereen!

Natuurlijk zijn er praktische zaken om rekening mee te houden. Een docent heeft meer werk als deze een proefwerk tien keer moet nakijken in plaats van één of twee keer. Hoe is dit dan op te lossen? In dit geval zegt het wat over het schoolsysteem. Wat bereiken we met alle toetsgekte? In elk geval zou wanneer iemand wordt ontzegd een toets nogmaals te herkansen dit louter uit praktische overwegingen horen te zijn, en niet omdat diegene het niet zou verdienen. Verliest iemand soms zijn of haar intrinsieke waarde na een paar keer niet gepresteerd te hebben? Nee, dit is absoluut niet het geval! Intrinsieke waarde gaat nooit en te nimmer verloren, in geen enkele omstandigheid. Het is dit bewustzijn dat de basis is voor een samenleving met stralende kansen voor iedereen!

Nog een praktisch punt: Wat als een politicus steeds weer keuzes maakt die niet mens-, dier-, milieuvriendelijk zijn? Moet die dan ook weer nieuwe kansen krijgen? Als een politicus steeds keuzes maakt die de samenleving kapot maken, dan kan er maar beter niet meer op deze persoon gestemd worden. Stemmen op een dergelijk persoon is niet werkelijk goed voor het geluk van diegene en niet werkelijk goed voor het geluk van anderen. Pas als de persoon duidelijk gericht is op het hebben van een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving (en er dus geen sprake is van bijvoorbeeld greenwashing of pinkwashing), zou het verstandig kunnen zijn om weer op diegene te stemmen. Mensen (zowel politici als bijvoorbeeld mensen in het bedrijfsleven) zoveel mogelijk kansen willen geven om gelukkig te zijn, dus om hun intrinsieke waarde te ervaren te ervaren, wil zeggen dat sommige handeling (bijvoorbeeld het geven van fossiele subsidies) begrenst worden omdat ze anderen schaden. Dit is in overeenstemming met iedereen zoveel mogelijk de kans geven om intrinsieke waarde te ervaren en zich te uiten op een manier die in overeenstemming is met wat het hart diep van binnen wenst. Iedereen verdient kansen om zich op een liefdevolle manier te uiten.

We komen tot bloei door door steeds weer onszelf en anderen de kans te geven de liefde in het hart te volgen, wat dus ook inhoudt dat je gezonde grenzen stelt en behoudt. Sta toe dat de liefde in jou steeds weer tot uiting komt in plaats van vast te houden aan angst. Angst mag er zijn maar laat je er niet door leiden. Volg je hart en gebruik je talenten. Elk talent is een kans die je met je meedraagt en wanneer je deze gebruikt open je wegen voor anderen om hetzelfde te doen. Je bent een voorbeeld als je vanuit vrede leeft. Mensen die vanuit vrede leven dienen als voorbeeld genomen te worden en niet degenen die het meeste geld hebben. Als mensen die vanuit vrede leven als voorbeeld worden genomen, creëert dit kansen voor iedereen om ook meer vrede te ervaren.

Het is naar vrede dat we dienen te streven. Niemand kan je de kans ontnemen om ervoor te kiezen voorbij alle wolken van angst te gaan en het licht in je te bereiken. Ja, het is een proces: anderen kunnen het je moeilijk maken, maar kunnen je niet werkelijk tegenhouden. Wanneer jij jouw liefde hebt bereikt, help jij anderen ook om de liefde te bereiken. We kunnen allemaal onze liefde tot uitdrukking brengen. Laten we elkaar daarvoor de ruimte geven.

Hoe druk jij je graag uit? Op welke manier kan je anderen de kans geven om hun talenten te ontdekken en te gebruiken ten goede van de wereld? Waar liggen jouw kansen? Gebruik je verstand en luister naar je hart. Luister naar de ‘stille fluistering’ die daar klinkt. Ze wijst je de weg. Laten we gezamenlijk naar deze stem luisteren.

Wat wacht ons als we meer gehoor geven aan het hart? Er wacht ons een liefdevolle samenleving, een vrije samenleving, een samenleving vol stralende kansen voor iedereen! Mens-, dier- en milieuvriendelijk, want zonder ook rekening te houden met het welzijn van dieren en het milieu ondermijnen we onszelf. Als we gezamenlijk handelen zoveel mogelijk in harmonie met elkaar, de dierenwereld en de natuur, dan komen we allemaal tot ons recht! Dit is het geval, in een samenleving met stralende kansen voor iedereen!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Voor meer teksten en schilderijen zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE SAMENLEVING MET STRALENDE KANSEN VOOR IEDEREEN

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR