SPIRITUALITEIT EN HET KLIMAAT

IS ER KLIMAATVERANDERING, ZO JA, WAT ZIJN DE OORZAKEN, IS ER IETS WAT BELANGRIJK IS OM TE DOEN EN ZO JA, WAT IS DAT DAN?!

Hier is die dan, een tekst over spiritualiteit en het klimaat. Deze tekst gaat over wat spiritualiteit is, wat het klimaat is, de oorzaken van klimaatverandering en wat voor het welzijn van de mensheid behulpzaam is.

Wat is spiritualiteit?

Aan het woord spiritualiteit wordt op heel veel verschillende manieren invulling gegeven. In deze tekst staat het voor universele liefde, het ervaren hiervan en/of het streven naar deze ervaring. Het gaat over het transformeren van subtiele energetische processen (waar onder andere natuurkundige Barbara Brennan over schrijft) die samenhangen met ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welbevinden, zodat meer wordt ervaren van de liefde die volgens vele mystici de grond van het bestaan is.

Wat is het klimaat?

Dit wordt mooi uitgelegd in dit citaat van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Intituut (KNMI):

“Het klimaat is het gemiddelde weer over een bepaalde periode.”

Is er klimaatverandering en zo ja, wat zijn de oorzaken?

Laten we eerst kijken wat het KNMI hierover zegt en dan naar wat een aantal spirituele schrijvers hierover zeggen. Het KNMI zegt:

“Klimaatverandering is van alle tijden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren zoals vulkaanuitbarstingen, een wisselende hoeveelheid zonlicht en El Niño [El Niño was oorspronkelijk een sterke opwarming van de Stille Oceaan voor de kust van Noord-Peru en Ecuador. Tegenwoordig wordt de vaak daarmee samenhangende opwarming langs de evenaar tot het midden van de Stille Oceaan met deze naam aangeduid. Bron: KNMI] De afgelopen eeuw speelde de mens een doorslaggevende rol, door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide en methaan. De aarde heeft door de eeuwen heen zeer warme perioden maar ook ijstijden gekend. Alleen de snelheid waarmee de aarde opwarmt door de toename van broeikasgassen is ongeëvenaard.”

Wat zijn de gevolgen hiervan? Laten we voor we bekijken wat hier door een aantal spirituele schrijvers over wordt gezegd kijken naar wat het KNMI hierover schrijft:

“Het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. De zeespiegel stijgt. Milieuorganisaties luiden de noodklok. Een veranderend klimaat heeft invloed op onze veiligheid.

In een warmere wereld is het weer extremer. Meer zware neerslag leidt tot lokale overstromingen en schade aan oogsten. Bij langere perioden van droogte komen ecosystemen in gevaar die sterk afhankelijk zijn van neerslag. Extreme droogte kan veendijken doen bezwijken.”

Klimaatverandering is volgens veel wetenschappers dus echt een bedreiging voor de veiligheid van de mensheid. Onder andere het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) informeert hierover.

Veel mensen, waaronder ook sommige spiritueel geïnteresseerde mensen, ontkennen klimaatverandering door menselijk toedoen. Ze stellen bijvoorbeeld, in tegenstelling tot wat er staat in het eerste citaat van het KNMI in dit artikel, dat het slechts een kwestie is van natuurlijke veranderingen buiten het handelen van mensen om. Persoonlijk ben ik, evenals veel wetenschappers en meerdere andere spiritueel geïnteresseerde mensen, van mening dat klimaat verandering een werelds feit is en dat mensen hierin een verantwoordelijkheid dragen.

Laten we nu nagaan wat er zoal wordt gezegd over en in relatie tot klimaatverandering in een aantal spirituele boeken. De boeken die we bespreken zijn geschreven door Lorna Byrne, Amorah Quan Yin, Gary Renard, Marianne Williamson en John Kabat-Zinn.

In contact met het engelenrijk

Het idee dat er engelen bestaan is helemaal niet zo raar als je je bedenkt dat er veel meer is dan het zichtbare lichtspectrum. Lorna Byrne vertelt onder andere in haar boeken dat ze van kinds af aan al engelen ziet en met hen communiceert. In een aantal van haar boeken schrijft ze over de engel Jimazen. Ze zegt dat deze engel in veel opzichten de beschermengel van de aarde kan worden genoemd. Ze zegt dat deze engel de mensheid al een hele tijd waarschuwt om beter om te gaan met de aarde maar dat mensen veelal niet luisteren.

Jimazen zegt onder andere dat de mensheid moet stoppen “in de aarde te boren en gaten in het oppervlak te scheuren om er te veel olie, gas en andere materialen uit te halen”. (Hoofdstuk 32. Hoog in de Hemel). In haar video “Lorna Byrne talks about the environment” (Lorna Byrne praat over het milieu) praat ze over klimaatverandering.

In een andere video, ‘How to connect with nature”, zegt Lorna Byrne: “Op het moment hebben we te maken met klimaatverandering, ongeacht hoeveel je het ontkent. Het spijt me om het te zeggen, maar ons klimaat verandert. En het verandert omdat we te veel vervuiling in de lucht gestopt hebben, en in de aarde.”

In “Liefde uit de Hemel”, in het hoofdstuk over liefde voor onze planeet, laat Lorna ons onder andere het volgende weten: “Jimazen geeft ons op veel manieren tekens, maar zo veel mensen negeren deze tekens – denkend dat als het hen persoonlijk niet beïnvloedt ze zich er niet over hoeven te bekommeren. Natuurrampen, veranderingen in weerpatronen en de zwarte neushoorn die uitsterft hebben je misschien niet persoonlijk beïnvloed, – maar twijfel er niet aan dat als we niet snel wakker worden jij en je familie in de toekomst de impact van deze tekenen zullen voelen.”

In contact met buitenaardsen

Het heelal is heel groot. Volgens veel wetenschappers is de kans dat er buitenaards leven bestaat. Sommige mensen zeggen in contact te staan met buitenaards leven. Eén van die mensen in Amorah Quan Yin. Amorah Quan Yin zegt in contact te staan met goedaardige buitenaardse wezens van de sterrengroep de Pleiaden. In haar boek “Het Pleiadisch werkboek: hoe activeer ik mijn goddelijke Ka” zegt Amorah Quan Yin: “Als we niet snel veranderen kan elk van de volgende problemen – ik noem er maar een paar – het einde beteken van het leven op Aarde: de gaten in de ozonlaag, het broeikaseffect door planetaire opwarming, de verwoesting van regenwouden en de oude wouden, de dood van onze oceanen, ondergronds nucleair afval, nucleaire explosies…de lijst is eindeloos. Het is niet langer een veilige optie om onwetend, gevoelloos, onbewust en onverantwoordelijk te zijn.” (Introductie tot sectie 2)

In contact met een opgestegen meester en meesteres

Gary Renard zegt contact te hebben met opgestegen meesters. In “De verdwijning van het universum: niets verhullende gesprekken over vorige levens, religie, seks, politiek en de wonderen van vergeving” stelt de schrijver Gary Renard dat een opgestegen meester tegen hem het volgende heeft gezegd: “We zullen geen planetaire veranderingen hebben, maar het weer zal wel vaker desastreus zijn, en er zullen grotere extremen in temperatuur voorkomen, zowel warm als koud. De mensen denken dat je het broeikaseffect krijgt dankzij alle vervuiling die je de atmosfeer in pompt, en dat is waar, maar je zult ook koudere extremen gaan zien. Geknoei in de atmosfeer veroorzaakt beide.” (Hoofdstuk 15, De verdwijning van het universum) Een opgestegen meesteres zei hem tevens, schrijft hij in ‘Jouw onsterfelijke werkelijkheid’: “Het zal kantje boord worden of catastrofes met het weer vermeden zullen kunnen worden.” (Hoofdstuk 3, Jouw onsterfelijke werkelijkheid).

In contact met de God, het Licht of hoe je het noemen wil

Dagelijks bidt Marianne Williamson om een instrument van Gods vrede te mogen zijn. In haar boek ‘A politics of love’ (Een politiek van liefde) schrijft ze: “We moeten erkennen dan klimaatverandering een existentiële bedreiging is voor ons voortbestaan. We moeten erkennen dat de fysieke grondstoffen van de planeet beperkt zijn, en dat door deze te misbruiken we onszelf en onze kinderen in gevaar brengen.” (Hoofdstuk 2, p. 63, A politics of love) Op haar campagne website www.marianne2024.com schrijft ze onder andere: “Onze grootste crisis aangaande het klimaat is de mensheid haar massale staat van ontkenning dat het bestaat op de schaal waarop dat het geval is.”

In contact met wat is

Moleculair bioloog en mindfulness leraar John Kabat-Zinn die het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma ontwikkelde, zegt in zijn boek “Gezond leven met mindfulness: handboek meditatief ontspannen”: “Onze wereld, het hemellichaam dat we de planeet Aarde noemen, heeft kennelijk koorts. De diagnose is ernstig, de prognose is niet goed en zou nog een stuk slechter kunnen worden volgens de meeste wetenschappers op deze planeet (…). Twee van de symptomen die tot deze diagnose hebben geleid zijn een wereldwijde temperatuurstijging, te wijten aan de enorme toename van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer door ons gebruik van koolstof bevattende brandstoffen, en het heel snel smelten van gletsjers en de poolkappen. Deze koorts is voornamelijk een gevolg van menselijke activiteit, nu we met zo velen op deze planeet leven.” (p. 489) Hij waarschuwt voor het vergaan van de bossen van Europa en het gat in de ozonlaag. Hij laat weten dat onze industrie, landbouw en veehouderij samen met de vernietiging van de regenwouden en het vervuilen van de oceanen de natuurlijke cycli van de planeet verstoren. Hij zegt: “Hoewel dergelijk onderwerpen misschien ver van ons bed lijken, of ons voorkomen als het overdreven wapengekletter van romantische en hysterische natuurliefhebbers, zullen de gevolgen ervan de komende tientallen jaren weleens helemaal niet meer zo ver van ons bed kunnen zijn, als de vernietiging van het milieu niet wordt vertraagd en als we de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch verminderen.” (p. 493)

Is het allemaal maar angst aanpraten en manipulatie voor geld en macht?

Sommige mensen zullen zeggen dat berichtgeving over klimaatverandering door menselijk toedoen afkomstig is van mensen die ons willen controleren door ons angst aan te jagen en/of mensen die uit zijn op het verdienen van geld aan deze ‘hoax’. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op reclame voor elektrische auto’s. Hierbij wordt dan gezegd dat elektrische auto’s niet echt veel beter zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan en dat ze zo duur zijn dat veel mensen ze zich niet kunnen veroorloven. Het is inderdaad zo dat het maken van elektrische auto’s, wegens hun accu, momenteel meer energie kost dan het maken van een benzine auto. Na het rijden van een bepaald aantal kilometers rijden zijn ze als het goed is wel duurzamer dan benzine auto’s. Of dit zo is hangt natuurlijk ook af van hoe de elektriciteit die ze gebruiken op een duurzame wijze is opgewekt, of niet. Het klopt ook dat ze momenteel duurder zijn en voor veel mensen onbetaalbaar. Dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven, maar momenteel is het terecht commentaar. Een ander terecht commentaarpunt op elektrisch auto’s is dat bij de mijnbouw voor de accu’s er sprake is van kinderarbeid en dat er plannen zijn om schaarse metalen te delven uit de zeebodem. Milieuactivisten en wetenschappers waarschuwen dat er te weinig bekend is over de gevolgen hiervan op het zeeleven.

Wat de intenties ook zijn van mensen die elektrische auto’s produceren ook zijn, laten we alsjeblieft het volgende onthouden: als een probleem op een niet adequate manier wordt aangepakt, of wordt aangepakt enkel om er geld aan te verdienen, wil dat nog niet zeggen dat er geen probleem is. Als een huis in brand staat en voor de deur gaat iemand bijvoorbeeld brandblussers verkopen van verschillende kwaliteiten voor torenhoge prijzen, dan wil dat nog niet zeggen dat het huis niet in brand staat. Ook al is het wellicht onethisch te noemen om ze slechts voor z’n hoge prijst weg te geven, al helemaal als de nood hoog is.

Veel wetenschappers laten dus vanuit hun wetenschappelijk oogpunt weten dat klimaatverandering door menselijk toedoen er wel degelijk is en dat het een gevaar is waar wat aan gedaan moet worden. Ook meerdere mensen die sterk in verbinding staan met de spirituele dimensie van het bestaan laten dus vanuit hun perspectief hetzelfde of in elk geval soortelijke dingen weten. Wetenschap en spiritualiteit kunnen prima samengaan. Dat blijkt wel uit wat eerder in deze tekst is besproken.

Wat ik hoop is dat, mocht je niet geloven of je twijfels hebben over klimaatverandering of over de menselijke invloed hierop, deze tekst je heeft doen beseffen dat er wel degelijk klimaatverandering is door menselijk toedoen. Als je nog twijfelt dan wil je misschien het werk lezen van klimaatwetenschapper Peter Kalmus. Naast interesse in wetenschap heeft hij interesse in spiritualiteit.

Is er iets dat belangrijk is voor ons om te doen? Zo ja, wat dan?

Ja, het is belangrijk dat we adequaat reageren op klimaatverandering. ‘Maar dat kost veel geld’ zullen sommige zeggen. Laten we bedenken hoeveel het kost als er allemaal rampen gebeuren als we niet nu inzetten op een betere omgang met de aarde. Dit zou nog veel meer kosten! Vaak zijn deze mensen die commentaar hebben op geld dat besteedt wordt om de samenleving duurzamer te maken, zich niet bewust van hoeveel miljarden aan overheidssubsidie de fossiele industrie jaarlijks momenteel nog steeds krijgt. Dat geld kan veel beter besteedt worden aan verduurzaming op zo’n manier dat burgers er financieel geen nadelen aan ondervinden. Wat er nu gebeurt aan verduurzaming is nog niet genoeg.

Het KNMI zegt het volgende: “De klimaatverandering dwingt tot duurzame keuzes. Die betreffen milieu, veiligheid, economie, gezondheid en leefbaarheid.” (https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/klimaatverandering)

We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan het eten van minder vlees en overheden die het overstappen op een verantwoord plantaardig voedingspatroon massaal promoten. Ook kunnen we denken aan het overstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van meer duurzame methodes om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en windmolens. Niet dat deze perfect zijn, mensen wijzen bijvoorbeeld op landschapsvervuiling en het geluid dat windmolens maken, maar laten we vooral niet de enorme impact van mijnbouw op het land en het ecosysteem vergeten ook al onttrekt dit zich vaak aan ons directe zicht. Wegens het nucleaire afval zijn kerncentrales ook geen goed alternatief. Persoonlijk geniet ik ervan als ik windmolens en zonneparken zie en hoop ik dat deze en andere duurzame technologieën zich zullen ontwikkelen op een veilige manier en op een zo harmonieus mogelijke manier zullen worden toegepast voor het algemene welzijn van de mensheid en de natuur.

Laten we meer ideeën bekijken aangaande het adequaat omgaan met klimaatverandering? Wat zeggen de schrijvers van de eerder besproken boeken over dit thema?

– Lorna Byrne laat weten dat het belangrijk is dat we meer van de liefde toestaan die we in ons hebben. Ze geeft hier onder andere oefeningen voor in haar boek ‘Liefde uit de hemel’.

In haar video “The incredible futures of mankind and the planet” (De geweldige toekomsten van de mensheid en de planeet) zegt Lorna dat we prachtige toekomsten kunnen hebben, maar dat als we wachten met de juiste dingen doen aangaande klimaatverandering we het onszelf lastig maken. Lorna zegt dat we leiders van landen verantwoordelijk moeten houden voor wat ze doen. Als we allemaal een steentje bijdragen, kunnen we, laat Lorna weten een prachtige toekomst hebben!

-Amorah Quan Yin zegt, aangaande klimaatverandering en de behandeling van de aarde in het algemeen, het volgende:

“We dienen onze eigen psychische, overtuigingen en gevoelens te onderzoeken en ze vervolgens beginnen op te ruimen. Zij zijn de werkelijke oorzaak van alle aangerichte planetaire schade.

Onze gedachten, overtuigingen, gevoelens en houding ten opzichte van onszelf en anderen zijn terug te vinden achter elke destructieve en onbewuste handeling – of achter de omstandigheden waardoor wij onze planeet en onszelf kunnen genezen. De keuze is aan ons.” (Introductie sectie 2)

– Gary Renard schrijft in zijn boeken vooral over het belang van vergeving, ook al kan dit een heel proces zijn en lastig. Vergeven wil niet zeggen dat je dingen goedkeurt die schadelijk zijn. Het wil zeggen dat je bereid bent om voorbij de oppervlakte te kijken naar een diepere dimensie van Liefde en dat je bereid bent gevoelens van haat, woede, schuld, angst etcetera los te laten. Hij raadt ook aan om ons over te geven aan goddelijke inspiratie, die soms ook wel de Heilige Geest, wordt genoemd en vanuit deze inspiratie te handelen. Dit kan betekenen dat je passief blijft maar ook dat je iets actiefs doen, zoals bijvoorbeeld je in politiek verdiepen, bomen planten of de (milieu) politie bellen.

– Marianne Williamson zegt o.a. het volgende: Het is belangrijk elke dag onszelf een instrument van het Licht te laten zijn. “Liefde, niet geld zou ons uitgangspunt moeten zijn.” (A politics of love, p. 63). Ze zegt dat we moeten stoppen het profijt van de fossiele industrie op te krikken. Wat nodig is, laat Marianne weten, is een “grootschalige klimaatnoodmobilisatie-inspanning”. “Onze soort zal of evolueren naar een bewustzijn dat meer in het hart gecenterd is, kiezend voor een grotere eerbied voor de planeet en mensen, of we zullen uitsterven door het collectieve gedrag dat is niet genoeg is afgestemd op ons overleven.” (A politics of love, p 67)

– John Kabat-Zin zegt: “Wanneer de menselijke geest zichzelf kent, komen we tot wijsheid en alle schoonheid, begrip en mededogen die de menselijke geschiedenis ons heeft gegeven (…). “En wanneer de menselijke geest zichzelf niet kent, leidt dat tot onwetendheid, wreedheid, onderdrukking, geweld, genociden, shoah, dood en vernietiging op gigantische schaal.” Hij laat weten dat mindfulness daarom geen luxe is. Hij zegt: “Welke ontwikkelingen zich vanaf nu ook in de menselijke geschiedenis zullen voordoen, gezien de toestand van onze fragiele planeet en zijn ecosystemen en homeostatische cycli zal mindfulness er noodzakelijkerwijs een belangrijke, mogelijke cruciale factor bij zijn. Het is dus goed dat mindfulness zijn weg lijkt te vinden naar zowel het politieke als het economische discours, zoals we zullen zien.” (Gezond leven met mindfulness, p. 490) Hij erkent, blijkt uit zijn schrijven, zowel het belang van innerlijke als uiterlijke actie.

Oplossingen op innerlijk en uiterlijk niveau

Wat de bovenstaande schrijvers zeggen over het oplossen van klimaatveranderingen zien we ook terug in veel religieuze tradities. Zo zegt het christendom bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat we onze naasten liefhebben als onszelf. Hoe kunnen we zeggen van onszelf en anderen te houden als we onze gezamenlijke leefomgeving onleefbaar maken? Onszelf toestaan onszelf en anderen meer lief te hebben, is werken aan het oplossen van de klimaatcrisis op innerlijk niveau. Naast het werken aan het oplossen van de klimaatcrisis op uiterlijk niveau dienen we deze aan te pakken op innerlijk niveau.

We dienen dus zowel op innerlijk als uiterlijk niveau adequaat op de klimaatcrisis te reageren. Op innerlijk niveau is het een kwestie van vergeving, op uiterlijk niveau is het een kwestie van handelen vanuit liefdevolle inspiratie. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van vreedzaam protest voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Waarom is het belangrijk ook aan de innerlijke aspecten van dit probleem aandacht te besteden? Dat is omdat als we dit niet doen het probleem, wanneer het op uiterlijk niveau is opgelost gewoon een andere vorm aanneemt. Het innerlijke probleem is een gebrek aan liefde in onze omgang met onszelf, elkaar, en de aarde als geheel. Als dit probleem niet is opgelost dan zullen we collectief, als de opwarming van de aarde door vermindering van uitstoot van fossiele brandstoffen is teruggedrongen, bijvoorbeeld (meer) te maken krijgen met problemen aangaande nucleaire energieopwekking, nucleaire wapens, kunstmatige intelligentie of wat anders. We dienen het ‘energetische klimaat’, oftewel de sfeer, op deze aarde aan te passen.

De onderliggende spirituele crisis aanpakken: het veranderen van het energetische klimaat voor meer veiligheid

Natuurkundige Barbara Brennan die met een Master in Atmosferische verschijnselen bij de NASA werkte heeft, zoals ook eerder in deze tekst staat, geschreven over subtiele energievelden. Ze laat weten dat als we een fysieke wereld willen die leefbaar is, het belangrijk is om gezonde energievelden te hebben. In haar boek “Core Light Healing” heeft ze het over de “Lawaai-band schil”. Ze beschrijft dit als een schil van verstoorde subtiele energie rond te planeet. Deze energie wordt, laat ze weten, negatief gebruikt voor propaganda om mensen te laten handelen op een manier die ongezond is voor de mensheid. Wanneer we onze innerlijke verstoringen, onze gedachten en gevoelens van angst, schuld, haat, woede etcetera opruimen, wordt ook deze schil van verstoorde energie rond de aarde die de mensheid negatief beïnvloed opgeruimd. Hierdoor wordt het makkelijker om dingen helderder te zien.

Het spiritueel/psychologisch handboek ‘Een cursus in wonderen’ laat weten dat we zonder vergeving blind blijven. Zonder vergeving blijven we leven in wolken van schuld, woede en angst. Als deze tekst dergelijke gevoelens bij je naar boven heeft gebracht, dan hoop ik dat je bereid bent ze te vergeven, oftewel los te laten zodat er ruimte ontstaat voor wat beters. Zo creëren we een beter klimaat op aarde, waarin het voor meer mensen makkelijker wordt om dingen helderder te zien. In een liefdevolle, vreedzame sfeer is het voor mensen makkelijker om helderheid te ervaren en hun steentje bij te dragen aan het oplossen van de klimaatcrisis op fysiek niveau.

De klimaatcrisis zou zeker worden opgelost als de diepere spirituele klimaatcrisis zou worden opgelost. We dienen te investeren in een vredescultuur waarin ieders intrinsieke waarde wordt erkend. Bijvoorbeeld door lessen mindfulness en compassie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken en te promoten, onder andere in het reguliere onderwijs. Leerlingen middelen geven om meer helderheid en emotioneel welzijn te ervaren is heel verantwoord en zou het onderwijs in het algemeen ten goede komen. Het onderwijs zou zodanig ingedeeld horen te zijn dat leraren genoeg tijd en ruimte hebben om hier dagelijks aandacht aan te besteden.

Als de wereld een meer vreedzame plaats wordt, dan draagt dit bij aan het oplossen van problemen aangaande atmosferische veranderingen. We dienen in te zetten op een vreedzame wereld, een vreedzaam ‘energetisch klimaat’ waarin niemand meer behoefte heeft aan wapens omdat niemand elkaar naar het leven staat. In zo’n wereld wordt intelligentie niet gebruikt voor het ontwikkelen van wapens maar bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we op een veilige manier kunnen leven in harmonie met de natuur. Het is allemaal met elkaar verbonden. Om deze klimaatcrisis op te lossen kunnen we dus het best kiezen voor een holistische aanpak. We dienen de klimaatcrisis te erkennen, maar niet om er vanuit angst op te reageren. We dienen er vanuit liefde en vanuit een besef van onderlinge verbondenheid op te reageren. Dit biedt de grootste kans van slagen om deze crisis zo snel mogelijk op te lossen. We dienen ook aandacht te hebben voor de onderliggende spirituele crisis: het gebrek aan liefde voor onszelf, elkaar en de planeet.

We mogen onszelf liefde toewensen. Misschien wil je een paar keer rustig ademhalen en je bewust zijn van je ademhaling. Je kan je aandacht dan uitbreiden naar je lichaam als geheel. Je mag je bewust zijn van al je emoties en gedachten en hoeft er niet over te oordelen. Je mag gewoon observeren wat je maar ervaart, zonder er iets mee te doen. Nu mag je jezelf liefde toewensen. Je kan letterlijk zeggen: ik wens mezelf liefde toe, ik wens mezelf vrede toe, ik gun mezelf rust, ik gun mezelf geluk. Je kan in jezelf herhalen wat er maar voor vriendelijks in je opkomt. Na dit even gedaan te hebben kan je deze wens uitbreiden naar iemand die je mag, iemand die je bewondert, iemand die je niet mag en dan uiteindelijk naar iedereen. In een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, zijn we niet gebaat bij het ongeluk van een ander, dus laten we elkaar vooral al het goede – geluk en vrede – toewensen.

Laten we snel beginnen onszelf en de aarde met meer liefde te behandelen voordat ‘Moeder Aarde’ ons, terwijl ze de harmonie probeert te bewaren, onwillekeurig (nog meer) land onteigent. Samen kunnen we een fijne, relaxte, duurzame samenleving creëren waarin iedereen met veel meer gemak gelukkig kan zijn. Ik zou het noemen…een spirituele samenleving!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Bronnen:

-KNMI, https://www.knmi.nl/klimaat en https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/klimaatverandering

-“Liefde uit de Hemel” door Lorna Byrne

-“Het pleiadisch werkboek: hoe activeer ik mijn goddelijke Ka” door Amorah Quan Yin

-“A Politics of Love: a handbook for a new American revolution” door Marianne Williamson

-“De verdwijning van het Universum” en “Jouw onsterfelijke Werkelijkheid”, door Gary Renard

-“Gezond leven met mindfulness: Handboek meditatief ontspanen” door John Kabat-Zinn

-“Core Light Healing” door Barbara Brennan

-“Een cursus in wonderen” door Foundation for Inner Peace

Voor meer info en artwork zie: www.marlonwongioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


SPIRITUALITEIT EN HET KLIMAAT

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR