DE RIJKE SAMENLEVING: KOSTBAAR LICHT

We zijn allemaal als edelstenen. Prachtig fonkelende edelstenen. Schitterende sterren van kostbaar Licht. En dit Licht is ontsprongen aan en bestaat in wat soms ook wel de Leegte wordt genoemd. Het is de vredige, levendige, liefdevolle Leegte waar in veel spirituele tradities over gesproken wordt. Het Grote Onbekende.

Het is hierin dat we stralen. Hoewel het vaak het Onbekende wordt genoemd, is de Oneindigheid waarin we stralen niet echt onbekend. Niet meer in elk geval, als we ons ons diepste Zelf herinneren. Dat waarin we stralen is namelijk ook ons diepste Zelf. Het Onbekende is één met onze Essentie. Onze Essentie is er een uiting van. We zijn zowel het Grote Ongemanifesteerde Licht als de oneindige Stralen van Licht die hieruit ontspringen. Zachtjes baden we in de grote Ruimte. We verblijven in het Hart van de Kosmische Moeder die ook onze Vader is. Geen onderscheid tussen man en vrouw. Slechts oneindig vormloos Zijn.

Als edelstenen op een oneindig kleed van zwartfluweel bestaan we voor alle eeuwigheid. Het is geen doods kleed. Zeker niet! Golven van leven gaan door haar heen zonder dat één fonkelende steen ook maar enigszins van plaats verschuift. Onze plek in de Oneindigheid is voor altijd veiliggesteld. We zijn vrij! De golven gaan voorbij de drie dimensies. Voorbij alle dimensies, voorbij elke richting door het vormloze Zijn. Het is hier dat we onze Essentie vinden: kostbaar Licht, onze oneindige Waarde.

Waarom zouden we als samenleving werkelijke waarde geven aan iets anders dan deze dimensie voorbij alle dimensies? Waarom waarde geven aan wat anders dan het enige dat werkelijke Waarde Is? Natuurlijk mogen we materiële zaken waarderen aan de hand van hun nut en schoonheid, maar we dienen nooit te vergeten wanneer iets werkelijk nuttig is (als het gebruikt wordt om meer liefde in onze ervaring te brengen) en waaraan alle schoonheid wordt ontleend: het is wat door energetisch healer en natuurkundige Barbara Brennan wel de zwartfluwelen leegte wordt genoemd, waarin we stralen als eeuwige sterren.

De Bijbel zegt: “zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigdheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” (Mattheus 6.33) Wat dit betekent, is dat als we innerlijke Vrede vinden, alles in de wereld uiteindelijk op zijn plaats valt. Het is voorbij de wereld dat deze Vrede te vinden is, maar toch is ze ook in deze wereld.

Het niet in de Bijbel opgenomen (apocriefe) evangelie van Thomas zegt: “Het Koninkrijk van de Vader is uitgestrekt over de aarde, en mensen zien het niet.” De liefdevolle Leegte is overal. In elk atoom. Het hele fysieke universum wordt doordrongen en omringd door dit oneindige ongeziene Licht. Het Licht dat zich manifesteert in ons. In onze Essentie die ook overal in de Leegte is, van waaruit we de samenleving vormgeven. Doen we dit in het bewustzijn van onze Essentie of niet? Geven we vorm aan de wereld vanuit Liefde of vanuit angst?

Wanneer we ons niet bewustzijn van onze Essentie zijn we vergeten wat er echt toe doet. De wereld waarin we leven wordt als onprettig ervaren. Dingen worden niet gezien vanuit het juiste perspectief, een liefdevol perspectief.

Wat maakt een samenleving rijk? Is het ongeremde economische groei voor sommigen ten koste van andere mensen, dieren en de natuur? Nee, dit is absoluut niet het geval. Wat een samenleving wel rijkt maakt, is een liefdevolle kijk op zaken. Een holistische mens-, dier en milieuvriendelijke kijk. Het is het handelen met hart en verstand. Zo nodig worden grenzen gesteld, maar niet vanuit woede en haat. In een rijke samenleving wordt vasthouden aan dergelijke gevoelens, woede en haat, en de angst, schuld en schaamte gevoelens waarmee ze samenhangen gezien als armoede, kenmerkend voor een cultuur die op ten duur alleen maar kan vergaan.

In een rijke samenleving is Liefde de ondertoon en boventoon. Het kostbare Licht dat in ieder straalt, wordt erkend en ieder wordt geholpen dit Licht tot uiting te brengen. Materiële goederen worden gezien als middelen, gebruikt met hart en verstand, dus ten dienste van het innerlijke Licht. Het is zo, door het gebruik van alle goederen op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze, dat een Nieuwe Samenleving ontstaat. Een Spirituele Samenleving: een rijke samenleving omdat ieders intrinsieke waarde wordt erkend. Het is een samenleving die daarom straalt in kostbaar Licht.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Voor meer info en artwork zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE RIJKE SAMENLEVING: KOSTBAAR LICHT

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR