EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR

Gezamenlijk in vrede leven. Is dat niet wat we allemaal willen? We kunnen in vrede leven. We kunnen er, ieder van ons, voor kiezen om in vrede te leven. We kunnen ervoor kiezen om niet langer te leven vanuit angst en haat en woede. Schuld mag worden losgelaten. We mogen leven vanuit universele liefde, vanuit ons Hart. We mogen onze talenten ten goede inzetten.

We zijn niets of niemand wraak verschuldigd. Als we van mening zijn dat iets of iemand ons iets verschuldigd is, dan is het behulpzaam om dit idee los te laten. Dat wil zeggen dat het idee wordt losgelaten dat iemand niet of minder waardevol zou zijn totdat diegene een bepaald iets doet. Het wil zeggen dat niemand zijn/haar intrinsieke waarde verliest. Deze blijft altijd behouden.

Erkennen dat niemand je iets verschuldigd is, wil niet zeggen dat je ontkent dat ieder zijn verantwoordelijkheid heeft. Als iemand geld of iets anders van iemand steelt dan is het verantwoord als het wordt teruggeven door diegene van wie het is gestolen. Zeker als diegene van wie geld wordt gestolen niet heel veel geld heeft. Stelen gebeurt op velerlei manieren. Sommige manieren hebben een zekere maatschappelijke goedkeuring of worden zelfs als normaal gezien. Grote hoeveelheden goederen uit ontwikkelingslanden weg halen zonder dat er sprake is van eerlijke handel bijvoorbeeld, wordt veelal als normaal gezien, of dat belastinggeld van burgers niet werkelijk wordt besteedt aan het creëren van een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Veel andere manieren van stelen worden niet geaccepteerd en bestraft.

Het idee loslaten dat iemand je iets verschuldigd is, wil dus niet zeggen dat het idee wordt losgelaten dat mensen hun verantwoordelijkheid hebben. Mensen benadelen, bijvoorbeeld door belastinggeld te gebruiken op een manier die hen niet ten goede komt, is niet verantwoord. Het is echter niet behulpzaam om mensen te gaan beschuldigen. Schuld, vasthouden aan de schuld van jezelf of anderen, blokkeert namelijk je energie. Het blokkeert de natuurlijke flow.

Je kunt heel goed ernaar streven situaties ten goede te veranderen zonder te spreken van schuld. Je kunt doen waartoe jij je geroepen voelt zonder een persoon of een groep mensen zwart te maken. Ja, wat mensen doen kan inderdaad verschrikkelijk zijn. Dit mag zeker erkend worden. We moeten echter ook beseffen dat mensen niet hun fouten zijn.

Mensen zijn in essentie altijd puur en zuiver. Dat wil zeggen, voorbij de persoonlijkheid, op Zielsniveau. Helaas komt deze goedheid niet altijd tot uiting. Het is niet verkeerd als iemand, nadat deze een eerlijk proces heeft gehad, (een tijd) in een humane gevangenis belandt als blijkt dat deze persoon een gevaar is voor zichzelf en zijn/haar omgeving. Mensen in gevangenissen stoppen is echter nooit het ultieme antwoord op problemen. Problemen dienen, wil je ze oplossen, vreedzaam op een dieper niveau te worden aangepakt. Als we dat doen dan verandert de samenleving voelbaar.

We kunnen samen de hele grondstructuur van deze samenleving veranderen! We kunnen deze transformeren van een grondslag van angst, schuld, woede, verdriet, schaamte en verwarring in een grondslag van vrede, liefde en vreugde! Ja, dit is een heel proces. Maar waarom zouden we hier niet voor gaan? Waarom zouden we hier nog een dag mee wachten? Je leeft je leven toch? Leef je dit liever terwijl je werkt aan de transformatie van de samenleving of ‘slijt je liever je dagen op de bank terwijl je misdaadseries kijkt’?

Laat als je wilt je treurige overtuiging los dat de samenleving niet anders kan zijn dan een plaats van dood en verderf. Laat het idee los dat de sluier die het licht van de Waarheid bedekt de ultieme Werkelijkheid is. Dat is ze niet!

De samenleving kan wel degelijk een vredige en liefdevolle plaats zijn. Het liefdevolle Licht in ieder menselijk wezen kan bevrijd worden. We kunnen allemaal kiezen voor een spiritueel pad. We kunnen allemaal een ‘spirituele discipline’ die bij ons past. Dit is iets om dagelijks op de een of andere manier aandacht aan te besteden. Welk pad past bij jou? Is het yoga? Het doen van TM (transcendente meditaties)? Mindfulness zoals bijvoorbeeld MBSR of MBCT? Heartfulness zoals bijvoorbeeld MBCL? Het lezen en volgen van lessen uit het spiritueel psychologische handboek ‘Een cursus in wonderen’? Misschien is het een combinatie van dit alles?

Stap voor stap kan de samenleving getransformeerd worden. Ze kan steeds meer mens-, dier- en milieuvriendelijk worden. Steeds meer kan ze een samenleving worden die haar keuzes maakt, altijd aandacht bestedende aan de intrinsieke waarde van mensen en de planeet, aan de intrinsieke motivatie van mensen en aan holisme! Ja, consequent aandacht besteden aan deze zaken zal de samenleving transformeren. En hoe meer mensen er nu voor kiezen om aandacht hieraan te besteden, hoe eerder te transformatie compleet zal zijn.

Waarom wachten met het creëren van een paradijs op aarde? Je kunt in plaats van te wachten steeds meer in je liefdevolle en vreedzame passie stappen. We kunnen het liefdevolle licht in ons hart laten branden. En als we doen waartoe we ons geroepen voelen dan zetten we, in de woorden van Catherine of Sienna, de wereld in vuur en vlam. Of dat gezien wordt of niet. Het is…een vredesvuur.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Voor meer info, artwork en meer zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR