INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

Internationale dag van de rechten van de mens: een tijd om stil te staan bij de intrinsieke waar de van iedereen!

Op 10 december is het de internationale dag van de mensenrechten. Een dag waarop organisaties zoals Amnesty International acties te houden voor mensen die zonder eerlijk proces in de gevangenis zitten en ander onrecht. Heel mooi!

Deze dag is niet alleen maar een goede dag om acties te voeren tegen onrecht. Het is ook een dag om aandacht te besteden aan het creëren van een voedingsbodem van recht. Een dag om de voedingsbodem van onrecht weg te halen.

Wat is recht en wat is onrecht? Het spiritueel handboek Een cursus in wonderen is hier heel duidelijk over. Het boek stelt dat op basis van wat iedereen ten diepste is, iedereen het verdient om liefde te ontvangen. Aangezien ieder mens een intrinsieke waarde heeft, verdient ieder mens het dus om menswaardig behandeld te worden.

De waarde in de mens, waar de cursus over spreekt, is een waarde met een hoofdletter W. Echt intrinsiek dus. Ze kan niet vergaan. Wat iemand ook doet of heeft gedaan, of van plan is om te doen. Ieder mens heeft dus recht op liefde. Recht op de liefde die in ons allen schuilt, die ons diepste Wezen is.

In het verlengde hiervan, dat ieder recht heeft op liefde, kunnen we zeggen dat iedereen recht heeft op bepaalde basisvoorzieningen. Denk hierbij aan genoeg schoon drinkwater, gezond voedsel, een fijn dak boven het hoofd, elektriciteit en warmte, frisse lucht en dat wat behulpzaam is voor ieder om zich creatief uit te drukken in overeenstemming met het verlangen van zijn/haar Hart. Dit recht op liefde betreft ook het recht op vrije tijd en de mogelijkheid om vreedzame relaties aan te gaan. Wanneer we de intrinsieke waarde van mensen erkennen dan creëren we een voedingsbodem voor het vervullen van deze rechten. Wanneer deze rechten worden vervult dan is er sprake van rechtvaardigheid. Anders niet.

Wanneer iemands recht op liefde niet wordt erkend, dan wordt er een voedingsbodem voor onrecht gecreëerd. Het wordt dan als gerechtvaardigd gezien om iemand bijvoorbeeld het recht op schoon drinkwater en gezond voedsel te ontzeggen. Dit is echter nooit rechtvaardig! Natuurlijk zijn er lastige gevallen. Soms kan het goed zijn als iemand na een eerlijk proces tijdelijk in een humane gevangenis belandt, omdat deze persoon door zijn of haar gedrag een gevaar vormt voor de samenleving. Iemands mogelijkheid om vreedzame relaties aan te gaan wordt dan beperkt. Ook als iemand in de gevangenis belandt wegens zijn of haar verleden, dan is het belangrijk te blijven erkennen dat deze persoon liefde verdient. In andere woorden, deze persoon verdient het om echt zo humaan mogelijk behandeld te worden. Dit is niet alleen maar fijner voor die persoon. Aangezien die persoon nog steeds in relatie staat met anderen is het ook nog fijner voor anderen. Wanneer iemand weer op vrije voeten komt, kan die persoon beter bekeerd zijn tot een meer vreedzame filosofie dan dat deze (nog meer) verbitterd en vol haat is geworden.

Volgens Een cursus in wonderen wordt de wereld meer rechtvaardig als er besloten wordt om te vergeven. Dit houdt in dat gevoelens van haat, woede, schuld, schaamte en angst losgelaten worden. Het gevolg is dat ze onze kijk op het leven niet meer vertroebelen en zo het bewustzijn van ieders intrinsieke waarde helderder wordt. En dit is dus de voedingsbodem voor een meer rechtvaardige samenleving. Een samenleving zonder oorlog, misdaad, hongersnood en zieken die om financiële redenen niet geholpen worden. Het is ook een wereld waarin het milieu niet wordt vervuild. Kunnen we ieders intrinsieke waarde erkennen en tegelijkertijd in de wilde weg het milieu, onze gezamenlijke leefomgeving, (dodelijk) vervuilen? Nee, dit gebeurt niet meer als er genoeg bewustzijn is van ieders intrinsieke waarde.

Bewustzijn van intrinsieke waarde beweegt ons tot het ondernemen van actie voor een meer rechtvaardige wereld. Bijvoorbeeld veranderd consumptiegedrag, een stem op een mens-, dier- en milieuvriendelijke politieke partij of het tekenen van een petitie om een mensenrechten activist vrij te laten!

Vanuit het bewustzijn van intrinsieke waarde stroomt een intrinsieke motivatie. Laat haar toe in al haar liefdevolle en vreedzame creativiteit! Het is op deze manier dat het aangezicht van de wereld verandert. Ze wordt een meer aangename zelfs paradijselijke plaats om te wonen, voor iedereen! Waarom hierop wachten? Het is ook jouw recht!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR