HOOP OP EEN BETERE WERELD

Hopen op een betere wereld. Stiekem doen we het allemaal. Sommigen gelukkig minder stiekem. Bij veel mensen is de hoop op een betere wereld grotendeels vergaan. Gelukkig niet bij iedereen.

Wat is het dat hoop geeft? Hoop komt van Liefde. Het is het toestaan van Liefde dat ons hoop geeft. Liefde geeft ons het geloof, het vertrouwen dat het beter kan. Dat de wereld niet een plaats hoeft te zijn waar zoveel bittere ellende wordt ervaren.

Het kan ook heel anders. We kunnen in een wereld leven die het Licht van ons Zelf weerspiegelt. Een cursus in wonderen spreekt van de ‘werkelijke wereld’. Het is de wereld getransformeerd door overgave aan het Licht. Het is door ons over te geven aan het Licht dat we getransformeerd worden. We geven onze gedachten en gevoelens helemaal over. We geven ze over aan Datgene wat ons vrede en geluk toewenst. Je zou het de Heilige Geest kunnen noemen, maar kan ook woorden gebruiken zoals Universele Inspiratie. Als wij onze angsten loslaten en meer Liefde ervaren in ons leven, dan is de wereld daar gebaat bij. Diep van binnen willen we allemaal leven in overeenstemming met de Waarheid.

Wat is er aan de hand als we dingen doen die niet liefdevol zijn? We zijn dan afgeweken van onze Essentie, van ons meest liefdevolle Zelf. Wat helpt iemand die is afgeweken van zijn meest liefdevolle Zelf om weer tot zijn/haar Zelf te komen? Stel iemand heeft iets heel onaardigs gedaan. Zou deze persoon eerder weer tot zich Zelf komen als je hem/haar veroordeelt of als je zo liefdevol mogelijk probeert te blijven handelen waarbij je eventueel wijst op zijn/haar verantwoordelijkheid? Oftewel helpt het deze persoon meer om als waardeloos gezien te worden of is deze er meer gebaat bij als de intrinsieke waarde van hem/haar erkend wordt en daarbij gezonde grenzen bewaard worden? Hoe kunnen we het beste reageren op wat liefdeloos is?

Een cursus in wonderen stelt dat alles wat niet liefdevol is om Liefde roept. En dat Liefde is voor angst (haar tegendeel) als wat licht is voor het duister. Als iemand iets onaardigs doet en een ander veroordeelt dat, dan is dat, laat de cursus weten, geen correctie. Correctie vindt volgens het spirituele handboek plaats door onze gedachten en gevoelens over te geven aan de ‘Helper van God’. Deze ziet zowel onze zorgen als onze stralende Essentie. Het is de taak van de ‘Helper’ om ons weer bewust te maken van wat voorbij onze zorgen ligt en zorgen op te lossen. Dit is wat dient te gebeuren als we nieuwe hoop willen en de wereld hoop willen geven. We stemmen ons weer meer af op ons Zelf. Op onze stralende altijd vredige Essentie.

De wereld heeft hoop nodig. Onthoud jezelf en de wereld die hoop niet. Draag bij aan de creatie van een Nieuwe Samenleving! Eén die straalt van duurzaamheid en ieders unieke schoonheid. Het is tijd voor een nieuwe hoop. Dat een Nieuwe Tijd nu mag aanbreken!

Een cursus in wonderen spreekt, zoals ik al zei, soms over de werkelijke wereld. Het is de wereld zoals die wordt ervaren wanneer alles helemaal vergeven is. Volgens de Cursus kan vergeving worden gezien als een brug tussen de waarneming van deze wereld met haar ijskoude haat en die prachtige wereld. Het is deze stap die we volgens de cursus, ook al kan het soms heel lastig zijn, dienen te nemen.

“Deze kleine stap, zo gering dat die aan je aandacht is ontsnapt, is een reuzenschede door de tijd de eeuwigheid in, aan alle lelijkheid voorbij de schoonheid in, die jou zal betoveren en waarvan de volmaaktheid nooit zal ophouden je te verwonderen.” (ECIW H17.2.6)

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2024

Voor meer teksten, artwork en meer zie: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


HOOP OP EEN BETERE WERELD

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR