VOORBIJ ANGST: EEN NIEUWE SAMENLEVING

Hoe zou het zijn? Leven in een samenleving zonder angst? Zou dat niet prachtig zijn? Geen mensen meer die uit angst zelf niet genoeg te hebben pakken wat ze pakken kunnen. Dus geen bankencrisis en geen hongersnood. Geen oorlogen meer omdat met het verdwijnen van angst alle haat en woede verdwijnt. Geen angst meer voor het onbekende.

Hoe zou het zijn om te leven in een wereld waarin angst plaats heeft gemaakt voor Liefde. Waarin duisternis opgelost is in het licht? Zo een samenleving zou ik een Spirituele Samenleving noemen. Een samenleving die
werkelijk mens-, dier- en milieuvriendelijk is. Een samenleving waarin mensen in vrede en harmonie met elkaar leven. Niet alleen met elkaar maar ook met het dierenrijk en de natuur.

We hebben allemaal een rol te vervullen in het tot stand brengen van een liefdevolle samenleving. Een cursus in wonderen laat ons net als de Bijbel weten dat (perfecte) liefde angst verdrijft. Het is door het toestaan van Liefde dat angst verdwijnt. Beetje bij beetje.

Waar er angst is, is er sprake van het onbekende omdat we iets weghouden uit ons gewaarzijn. We onderdrukken levensenergie waardoor deze vervormd raakt. Door onze levensenergie opnieuw te laten stromen komt ze weer
in overeenstemming met Liefde. Als alle angst is opgelost is er niet werkelijk meer het onbekende. Er is enkel de ervaring van de zich eeuwig ontvouwende Liefde - het gekende Onbekende dat de Liefdevolle Bron van het leven is. Onveranderlijk maar toch altijd als Nieuw.

Terwijl we onze angsten toestaan zodat ze kunnen oplossen dienen we er niet vanuit te handelen. We dienen te handelen vanuit ons Hart daarbij gebruik makend van ons verstand. Het is op deze manier dat we de Vonk van Schoonheid die verscholen ligt in alle angst steeds meer bevrijden.

Ieder uit de Liefde in hem of haar op een wat andere wijze. Iedereen voelt zich geroepen om zijn of haar Liefde op een wat andere manier tot uitdrukking te brengen. De een schildert graag, de andere maakt graag muziek, weer een ander lost graag wiskundesommen op en weer een ander maakt graag schoon. Ieder brengt zijn of haar unieke toon voort. Samen vormen we wanneer we gehoor geven aan de roep van de Liefde, in ons Hart, een prachtige symfonie. Het is deze prachtige symfonie die de Nieuwe Samenleving is waar we allemaal naar verlangen. Dit is de samenleving waar we allemaal op wachten. Laten we niet langer wachten en onze rol spelen. Laten we elkaar steunen en aanmoedigen. Laten we elkaar genoeg ruimte geven. Laten we de aarde transformeren in het paradijs dat het kan zijn. Een prachtige plaats voor iedereen.

De aarde, ze kan zijn

Een plaats waar iedereen

Waarlijk zichzelf kan zijn

Kan laten horen steeds

Zijn, haar unieke toon

Gewoon toch wonderschoon

Een prachtig symfonie

Dat vormen wij te samen

En vrede, zij is hier

Als onze liefde straalt

Ervaren wij het Zijn

Stralend ons Lichtrefrein


Tekst en afbeelding van: Marlon Wong-Sioe


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


VOORBIJ ANGST: EEN NIEUWE SAMENLEVING

DE DRIE KENMERKEN VAN EEN MAATSCHAPPIJ OP WEG NAAR VERLICHTING

ZEVEN DAGEN VAN ROUW: GRAVEN IN DE AARDE OPZOEK NAAR SPIRITUEEL GOUD

AARTSENGEL METATRON EN DE SAMENLEVING: EEN HEMEL OP AARDE ERVAREN

DE KERSTSAMENLEVING: KOMT ALLEN TEZAMEN

DE OPGESTEGEN MEESTER JESHUA EN DE MAATSCHAPPIJ: MEER AANDACHT VOOR UNIVERSELE LIEFDE