Een positief toekomstbeeld van de aarde!

‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ biedt een positief toekomstbeeld van de aarde. Een beeld van een wereld in vrede en in harmonie. Een dergelijk beeld kan heel nuttig zijn want ze kan werken als inspirerend.

Er wordt in het boek dus een schitterend beeld geschetst dat de diepere drijfveer in ons raakt om het te verwezenlijken. De praktische inslag van het boek geeft ons tevens de hoop dat dit goed mogelijk is. Stap voor stap door aandacht voor intrinsieke waarde, intrinsieke motivatie en onderlinge verbondenheid oftewel holisme brengen we een nieuwe samenleving tot stand! Doe je mee?"

Marlon Wong-Sioe

www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Een positief toekomstbeeld van de aarde!

DE DRIE KENMERKEN VAN EEN MAATSCHAPPIJ OP WEG NAAR VERLICHTING

ZEVEN DAGEN VAN ROUW: GRAVEN IN DE AARDE OPZOEK NAAR SPIRITUEEL GOUD

AARTSENGEL METATRON EN DE SAMENLEVING: EEN HEMEL OP AARDE ERVAREN

DE KERSTSAMENLEVING: KOMT ALLEN TEZAMEN

DE OPGESTEGEN MEESTER JESHUA EN DE MAATSCHAPPIJ: MEER AANDACHT VOOR UNIVERSELE LIEFDE